Service och garanti

Tormek garanti

Tormekgarantin gäller 8 år, 5 år + 3 år när du registrerar maskinen på tormek.com, från inköpsdatum och innefattar alla delar i din Tormek T-1 vad gäller material- och tillverkningsfel. Tormekgarantin garanterar din maskins funktion men täcker inte normalt slitage, felanvändning eller misskötsel. Giltigt tillsammans med inköpskvitto.

Om din Tormek T-1 behöver service – kontakta i första hand inköpsstället. Många gånger kan problemet lösas per telefon eller genom att skicka en reservdel. Skicka inte tillbaka maskinen utan överenskommelse med inköpsstället.

Tormek AB
Torphyttevägen 40
711 34 Lindesberg
SWEDEN

Tel: +46 581 147 90
E-post: support@tormek.se

Registrering på Tormek.com

Ta del av den förlängda garantin genom att registrera din knivslip på tormek.com